ALLAN VISTISEN
Partner, Advokat (L)

Allan fører alle typer af straffesager – lige fra sager om organiseret narkotikakriminalitet, vold, røveri, manddrab til sager om økonomisk kriminalitet og sager om overtrædelse af skattelovgivningen, hvidvaskloven og selskabsloven.

Allan har fra sin tid hos advokatfirmaet Plesner og Kammeradvokaten oparbejdet et indgående kendskab til insolvens- og rekonstruktionsret, hvor han har rådgivet både kreditor- og virksomhedssiden. Han har bl.a. arbejdet som kurator i flere konkursboer, og han har dermed den fornødne specialistkompetence, der skal til for at arbejde med sagerne. I tilknytning hertil har Allan også arbejdet indgående med ledelsesansvarssager og konkurskarantænesager.

Allan har en betydelig proceserfaring, og han har foruden et stort antal straffesager, ført en række retssager, herunder omstødelsessager og entreprisesager, ved domstolene.


Mobil +45 2571 0589
Av@VaLaw.dk

KOMPETENCER

STRAFFERET

Du har ret til selv at vælge din forsvarer, hvis du er sigtet eller tiltalt i en straffesag. Vi fører alle typer straffesager i hele landet – lige fra mindre sager om vold, overtrædelse af færdselsloven til store sager om økonomisk kriminalitet og drab.

Hos os bliver din sag forberedt grundigt, så du får det bedst tænkelige forsvar, hvor alle sten bliver vendt, og vi sætter en stor ære i at være tilgængelige for dig.

RETSSAGER

Vi er specialister i retssager, og vi har ført et betydeligt antal retssager ved de danske domstole inden for en række forskellige retsområder. Vores erfaring med retssager er afgørende for at kunne vurdere din sag og tilrettelægge den rette strategi for at vinde din sag.

SKATTERET

Vi har betydelig erfaring med førelse af skattesager i alle klageinstanser og for domstolene. SKAT betaler som udgangspunkt mindst 50 % af dine udgifter til advokatbistand ved klage til skatteankenævn, Landsskatteretten og domstolene. Vi har et indgående kendskab til skattemyndighedernes arbejdsmetoder, hvilket giver dig en helt særlig fordel, når vi behandler din skattesag.

INSOLVENS

Vi yder juridisk bistand til både virksomheder og privatpersoner i alle insolvensretlige forhold. Eksempelvis yder vi bistand ved indgivelse af konkursbegæring, behandling af konkursboer, førelse af omstødelses- og erstatningssager samt konkurskarantænesager, hvor vi har ført et stort antal sager for og mod konkursboer.

”Vi lægger i vores arbejde stor vægt på at være tilgængelige hele vejen, og vi arbejder på at sikre dig det bedste resultat – det er jo det vigtigste for os.”

STRAFFERET

Du har ret til selv at vælge din forsvarer, hvis du er sigtet eller tiltalt i en straffesag. Vi fører alle typer straffesager i hele landet – lige fra mindre sager om vold, overtrædelse af færdselsloven til store sager om økonomisk kriminalitet og drab.

Hos os bliver din sag forberedt grundigt, så du får det bedst tænkelige forsvar, hvor alle sten bliver vendt, og vi sætter en stor ære i at være tilgængelige for dig.

RETSSAGER

Vi er specialister i retssager, og vi har ført et betydeligt antal retssager ved de danske domstole inden for en række forskellige retsområder. Vores erfaring med retssager er afgørende for at kunne vurdere din sag og tilrettelægge den rette strategi for at vinde din sag.

SKATTERET

Vi har betydelig erfaring med førelse af skattesager i alle klageinstanser og for domstolene. SKAT betaler som udgangspunkt mindst 50 % af dine udgifter til advokatbistand ved klage til skatteankenævn, Landsskatteretten og domstolene. Vi har et indgående kendskab til skattemyndighedernes arbejdsmetoder, hvilket giver dig en helt særlig fordel, når vi behandler din skattesag.

INSOLVENS

Vi yder juridisk bistand til både virksomheder og privatpersoner i alle insolvensretlige forhold. Eksempelvis yder vi bistand ved indgivelse af konkursbegæring, behandling af konkursboer, førelse af omstødelses- og erstatningssager samt konkurskarantænesager, hvor vi har ført et stort antal sager for og mod konkursboer.

Ring til os for at høre nærmere om,
hvordan vi kan hjælpe dig.

VISTISEN ADVOKATFIRMA

Palægade 3, 4. th., 1261 København K
Køgevej 18, 4700 Næstved

ALLAN VISTISEN

Mobil +45 2571 0589 - Av@VaLaw.dk
CVR.nr. 36329955

ANDERS ROED

Mobil +45 5077 8424 - Ar@VaLaw.dk
CVR-nr. 38329502

FIRMAOPLYSNINGER