ANDERS ROED
Partner, Advokat (L)

Anders bistår med behandlingen af alle typer af retssager og tvister, og han har ført et betydeligt antal retssager ved domstolene inden for en række forskellige retsområder, herunder om skatteret, ansættelsesret og familieretlige sager om forældremyndighed og bopæl. Han optræder også som forsvarsadvokat i straffesager om alt lige fra vold til økonomisk kriminalitet.

Endvidere er Anders skatteadvokat med speciale i skatteret og førelse af skatteretssager ved skatteankenævnene, Skatteankestyrelsen, Landsskatteretten og domstolene. Han er endvidere udpeget som ekstern lektor i skatteret på Københavns Universitet. Anders har bl.a. fra sin tid som advokat hos Kammeradvokaten (statens advokat) ført en lang række store og små skattesager på vegne af SKAT og Skatteministeriet. Han kender dermed ”systemet indefra”, hvilket er en helt særlig fordel for Anders’ klienter.

Derudover har Anders stor erfaring med ansættelsesret, hvor han rådgiver både arbejdsgivere og ansatte, samt konkursbehandling, herunder sager om konkurskarantæne.

Anders har møderet for landsret og i alle sager for Sø- og Handelsretten. Hvis du har brug for en advokat, eller er i tvivl, så ring til Anders og få en gratis og ærlig vurdering af din sag.


Mobil +45 5077 8424
Ar@VaLaw.dk

KOMPETENCER

STRAFFERET

Du har ret til selv at vælge din forsvarer, hvis du er sigtet eller tiltalt i en straffesag. Vi fører alle typer straffesager i hele landet – lige fra mindre sager om vold, overtrædelse af færdselsloven til store sager om økonomisk kriminalitet og drab.

Hos os bliver din sag forberedt grundigt, så du får det bedst tænkelige forsvar, hvor alle sten bliver vendt, og vi sætter en stor ære i at være tilgængelige for dig.

RETSSAGER

Vi er specialister i retssager, og vi har ført et betydeligt antal retssager ved de danske domstole inden for en række forskellige retsområder. Vores erfaring med retssager er afgørende for at kunne vurdere din sag og tilrettelægge den rette strategi for at vinde din sag.

SKATTERET

Vi bistår virksomheder og privatpersoner i alle skattesager, når der er opstået problemer med skattemyndighederne. Vi har betydelig erfaring med førelse af skattesager i alle klageinstanser og for domstolene samt et indgående kendskab til SKATs arbejdsmetoder. Vi ved derfor, hvad der skal til for at vinde skattesagen – og vi giver altid en ærlig vurdering af sagen.

Kontakt advokat Anders Roed for en gratis og uforpligtende vurdering af sagen samt for at høre nærmere om mulighederne for omkostningsgodtgørelse, hvor SKAT som udgangspunkt betaler 50 % af udgifterne til advokatbistand i forbindelse med skattesagen.

INSOLVENS

Vi yder juridisk bistand til både virksomheder og privatpersoner i alle insolvensretlige forhold. Eksempelvis yder vi bistand ved indgivelse af konkursbegæring, behandling af konkursboer, førelse af omstødelses- og erstatningssager samt konkurskarantænesager, hvor vi har ført et stort antal sager for og mod konkursboer.

ANSÆTTELSESRET

Vi rådgiver både arbejdsgivere, direktører og ansatte om alle ansættelsesretlige forhold. Vi bistår både med løbende rådgivning (f.eks. ved kontraktsforhandlingen) og når der er opstået en tvist eller retssag.

FORÆLDREMYNDIGHED OG BOPÆL

Vi hjælper i sager, hvor I er uenige om hvem der skal have forældremyndigheden over jeres barn og/eller hos hvem jeres barn skal have bopæl. Vi er specialiserede i at føre sager herom ved domstolene, og vi kæmper altid for dine rettigheder og det rigtige resultat for dig og dit barn.

Kontakt advokat Anders Roed for en gratis og uforpligtende vurdering af sagen. Anders kan også fortælle dig mere om dine muligheder for at få fri proces, så du ikke selv skal betale udgiften til advokatbistand i sagen.

”Vi lægger i vores arbejde stor vægt på at være tilgængelige hele vejen, og vi arbejder på at sikre dig det bedste resultat – det er jo det vigtigste for os.”

STRAFFERET

Du har ret til selv at vælge din forsvarer, hvis du er sigtet eller tiltalt i en straffesag. Vi fører alle typer straffesager i hele landet – lige fra mindre sager om vold, overtrædelse af færdselsloven til store sager om økonomisk kriminalitet og drab.

Hos os bliver din sag forberedt grundigt, så du får det bedst tænkelige forsvar, hvor alle sten bliver vendt, og vi sætter en stor ære i at være tilgængelige for dig.

RETSSAGER

Vi er specialister i retssager, og vi har ført et betydeligt antal retssager ved de danske domstole inden for en række forskellige retsområder. Vores erfaring med retssager er afgørende for at kunne vurdere din sag og tilrettelægge den rette strategi for at vinde din sag.

SKATTERET

Vi bistår virksomheder og privatpersoner i alle skattesager, når der er opstået problemer med skattemyndighederne. Vi har betydelig erfaring med førelse af skattesager i alle klageinstanser og for domstolene samt et indgående kendskab til SKATs arbejdsmetoder. Vi ved derfor, hvad der skal til for at vinde skattesagen – og vi giver altid en ærlig vurdering af sagen.

Kontakt advokat Anders Roed for en gratis og uforpligtende vurdering af sagen samt for at høre nærmere om mulighederne for omkostningsgodtgørelse, hvor SKAT som udgangspunkt betaler 50 % af udgifterne til advokatbistand i forbindelse med skattesagen.

INSOLVENS

Vi yder juridisk bistand til både virksomheder og privatpersoner i alle insolvensretlige forhold. Eksempelvis yder vi bistand ved indgivelse af konkursbegæring, behandling af konkursboer, førelse af omstødelses- og erstatningssager samt konkurskarantænesager, hvor vi har ført et stort antal sager for og mod konkursboer.

ANSÆTTELSESRET

Vi rådgiver både arbejdsgivere, direktører og ansatte om alle ansættelsesretlige forhold. Vi bistår både med løbende rådgivning (f.eks. ved kontraktsforhandlingen) og når der er opstået en tvist eller retssag.

FORÆLDREMYNDIGHED OG BOPÆL

Vi hjælper i sager, hvor I er uenige om hvem der skal have forældremyndigheden over jeres barn og/eller hos hvem jeres barn skal have bopæl. Vi er specialiserede i at føre sager herom ved domstolene, og vi kæmper altid for dine rettigheder og det rigtige resultat for dig og dit barn.

Kontakt advokat Anders Roed for en gratis og uforpligtende vurdering af sagen. Anders kan også fortælle dig mere om dine muligheder for at få fri proces, så du ikke selv skal betale udgiften til advokatbistand i sagen.

Ring til os for at høre nærmere om,
hvordan vi kan hjælpe dig.

VISTISEN ADVOKATFIRMA

Højbro Plads 10, 1200 København K

Kalbyrisvej 81 A, 4700 Næstved

ALLAN VISTISEN

Mobil +45 2571 0589 - Av@VaLaw.dk
CVR.nr. 36329955

ANDERS ROED

Mobil +45 5077 8424 - Ar@VaLaw.dk
CVR-nr. 38329502

FIRMAOPLYSNINGER